A A A

BADANIA CIĄGŁOŚCI

 

Badania ciągłości pali wykonujemy własną aparaturą badawczą (IFCO Integrity Testing System ) wraz z możliwością pełnej interpretacji wyników przeprowadzonych badań.

Nieniszczące badanie pala pozwala wykryć jego ewentualne nieciągłości, a także przewężenia lub poszerzenia w obrębie trzonu. Badanie polega na obserwacji rozchodzenia się w palu impulsu wywołanego i odbieranego specjalnym sensorem umieszczonym na głowicy pala.


 

Rezultat badania ciągłości pala o długości 22 metrów