A A A

INIEKCJA JET-GROUTING

 

Wzmacnianie podłoża metodą jet-grouting polega na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizującym wtłaczanym strumieniowo pod wysokim ciśnieniem (ok. 300 bar). Można w ten sposób wzmacniać grunty: organiczne, torfy i namuły, luźne piaski i plastyczne grunty spoiste. Technologia stanowi alternatywę dla ścian szczelinowych i pali.

 

Metoda jet-grouting polega na utworzeniu w gruncie kolumn cementowo-gruntowych metodą mieszania gruntu z zaczynem stabilizującym, wtłaczanym pod wysokim ciśnieniem.

 

TECHNOLOGIA

 

Realizację rozpoczyna się od wywiercenia otworu za pomocą żerdzi z dyszami iniekcyjnymi, zakończonej koronką wiertniczą. W trakcie wiercenia stosuje się płuczkę wodną lub bentonitową. Ciecz tłoczona pod ciśnieniem znacznie ułatwia wiercenie. Po osiągnięciu żądanej głębokości rozpoczyna się strumieniowe tłoczenie zaczynu przez dysze, umieszczone w dolnej części żerdzi. W trakcie iniekcji grunt jest rozdrabniany i mieszany z zaczynem. Obrotowy sposób podnoszenia żerdzi przy jednoczesnym tłoczeniu zawiesiny umożliwia wykonanie kolumny gruntowo-cementowej w kształcie walca. Jego średnica zależy od rodzaju gruntu i technologii iniekcji - wielkości ciśnienia, składu iniektu, a także średnicy dysz i czasu iniekcji.

 

 

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Wzmocnienie fundamentów istniejących budynków

W sąsiedztwie głębokich wykopów (pogłębienie fundamentów)

 

Zabezpieczenie ścian wykopów

 

Do wykonywania zaczynów iniekcyjnych cementowo-wodnych wykorzystuje się cement portlandzki marki 35 lub 45 oraz cementy hutnicze. W zależności od rodzaju podłoża gruntowego i składu zaczynu iniekcyjnego, uzyskuje się następujące wytrzymałości kolumn: w żwirze - do 20 MPa, w piasku - do 15 MPa, w pyle i glinie - do 8 MPa, w gruntach organicznych - do 5 MPa. Wytrzymałość kolumn zależy od doboru rodzaju cementu oraz stosunku c/w (cementu i wody).

 

Schemat organizacji placu budowy

 

 

SPRZĘT


WIERTNICE


Wiertnice na podwoziach gąsienicowych wyposażone są w automatyczne sterowanie procesu iniekcji; zarówno obroty jak i szybkość wyciągania żerdzi iniekcyjnych kontrolowane są elektronicznie poprzez programowany system hydrauliczny.

Do realizacji zadań geotechnicznych w pomieszczeniach o ograniczonej wysokści stosujemy specjalne wiertnice o szerokości 0,6 m i wysokości 1,5 m (z możliwością wykonywania pali do głębokości około 30 metrów). Dzięki specjalnej konstrukcji gąsienic maszyn jednostkowy nacisk na podłoże gruntowe nie przekracza 0,5 kg/cm . Urządzenia mają możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu do 35%. Wiertnice połączone są z pompami iniekcyjnymi wężami wysokociśnieniowymi, które pozwalają na wykonywanie pali „jet grouting” w odległości ok. 400-500 m od zaplecza, gdzie przygotowywana jest mieszanka iniekcyjna.

 

 

 

 

POMPY INIEKCYJNE


Pompy iniekcyjne napędzane silnikami wysokoprężnymi o mocy około 300 kW pozwalają na uzyskanie ciśnienia zaczynu iniekcyjnego rzędu od 20 do 80MPa. Pompy tłoczą zaczyn z wydajnością od 250 do 450 l/min.

 

MIKSERY

Zestaw mikserów gwarantuje bardzo dokładne wymieszanie iniektu i stabilizowanie jego struktury do momentu rozpoczęcia procesu iniekcji. Zestawy mieszalników wyposażone są w systemy dokładnego dozowania składników iniektu. Cały zestaw sterowany jest elektronicznie automatycznym systemem programowym. Mieszalniki dokonują pomiaru ciężaru wody, cementu oraz dodatków. Pojemność mieszalnika szybkoobrotowego wynosi 0,2-0,5 m Pojemność mieszalnika wolnoobrotowego wynosi 3,0 m . Zestawy mikserów pozwalają na przygotowanie 20 m zaczynu na godzinę.

 

ZALETY


Zaletą tej technologii jest fakt, że kolumny można wykonywać, wstawiając urządzenie do piwnic budynku oraz możliwość formowania pali o zróżnicowanych średnicach na dowolnych głębokościach (np. poszerzenie stopy pala), a także wykonywanie pali nachylonych pod dowolnym kątem. Dzięki zastosowaniu szybkosprawnych mieszanek iniekcyjnych istnieje możliwość wykonania pali „jet grouting” w gruntach o dużym przepływie wody (rzędu 10-2 -10-1 cm/sek.). Zaletą jest również możliwość wzmocnienia nie tylko gruntów, ale również fundamentów i murów fundamentowych oraz wszelkich konstrukcji murowych (wykonywanie wypełnień iniekcyjnych pęknięć i ubytków konstrukcji murowych). Czas wykonywania wzmocnień iniekcyjnych fundamentów jest około pięciokrotnie krótszy niż przy metodach tradycyjnych. Niższy jest także koszt realizacji w stosunku do metod tradycyjnych.

 

Wykonujemy kolumny średnicy od 40 do 180 cm.

 

Katowice – pale „jet grouting” ukośne pod fundamenty wiaduktu na autostradzie A-4 w ciągu ul. Mysłowickiej

 

 

Kraków – wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentów

budynku Instytutu Pediatrii C.M.U.J. w związku

z nadbudową trzech kondygnacji