A A A

MIKROPALE INIEKCYJNE

 

Mikropale iniekcyjne należą do grupy pali małośrednicowych. Mikropale iniekcyjne wykonuje się w celu wzmocnienia podłoża pod projektowanymi lub istniejącymi fundamentami budowli. Ze względu na ich małą średnicę nośność ich zależy od nośności pobocznicy. Wykonywane mogą być we wszystkich typach gruntów, oraz skałach pod różnymi kątami.


Długość mikropali może być do 30,0 m w zależności od warunków gruntowych. Charakteryzują się znacznym udźwigiem, co uzyskuje się przez podawanie pod ciśnieniem zaczynu cementowego lub innych środków chemicznych w trakcie ich formowania.
Ze względu na ich zbrojenie mogą pracować jako rodzaj kotwi, przyjmując siły wciskające i wyciągające.

Zbrojenie mikropali mogą stanowić rury stalowe, pręty lub kształtowniki.


Dla powiązania mikropala z gruntem wykonuje się iniekcję cementową lub chemiczną.