A A A

PALE CFA

Pale CFA (ang. Continuous Flight Auger) znane Polsce pod nazwą pale FSC (Formowane Świdrem Ciągłym) to pale wiercone, wykonywane przy pomocy świdra ślimakowego, który wyposażony jest w przewód umożliwiający tłoczenie betonu podczas wykonywania pala.

Można je wykonać we wszystkich rodzajach gruntów, zarówno sypkich jak i spoistych.

 

TECHNOLOGIA


Etapy realizacji


Po dowierceniu do projektowanej głębokości następuje betonowanie pala poprzez przewód i jednoczesne podnoszenie świdra.

Ponieważ mieszanka betonowa wprowadzana jest pod ciśnieniem, dlatego następuje dokładne wypełnienie przestrzeni pod świdrem, a tym samym nie występuje zjawisko odprężenie gruntu. W momencie zakończenia betonowania natychmiast wprowadza się kosz zbrojeniowy składający się z prętów głównych o średnicy nie mniejszej niż Ø16mm. Na zbrojeniu umieszczone są specjalne dystansery zapewniające projektowaną otulinę. Możliwe jest również zbrojenie pali profilami stalowymi.

Przy wykonywaniu pali CFA nie używa się płuczki ani bentonitu, dzięki czemu powierzchnię placu budowy można w znacznym stopniu ograniczyć oraz utrzymać w dużej czystości.

 

 

 

Dotrzymanie reżimów technologicznych gwarantuje wysoką jakość pali CFA. Cały proces jest monitorowany przez system, w który wyposażona jest wiertnica. Zagłębienie świdra, ciśnienie betonu i jego przepływ kontrolowane są w sposób ciągły. Daje to gwarancję ciągłości i dotrzymania średnicy pala.


 

 

ZALETY


Do zalet pali CFA należy duża szybkość wykonawstwa. Stosowane są w gruntach spoistych jak również w gruntach organicznych. Technologia jest tania w stosunku do uzyskiwanej nośności pala. Bezwibracyjne wykonanie pozwala stosować pale CFA w pobliżu istniejących budynków.

 


 

Wykonanie robót palowych w ramach realizacji Centrum handlowo-usługowego

FACTORY OUTLET w Modlniczce koło Krakowa


 

 

Wykonanie robót palowych w ramach budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

 Wykonujemy pale CFA:

- średnice: ø300- ø1200 mm

- długości: do 30 m

 

Pale ø1200 wykonujemy jako jedna z nielicznych firm w Polsce. Znakomicie zastępują one pale żelbetowe wykonane w technologii rur osłonowych.