A A A

PALE PRZEMIESZCZENIOWE

 

Pale przemieszczeniowe, znane również jako pale SDP (ang. Soil Displacement Piles), pale FDP (ang. Full Displacement Piles) lub kolumny CMC (Controled Modulus Column).

 

TECHNOLOGIA


Pale przemieszczeniowe  wykonuje się za pomocą palownicy, która poprzez jednoczesne działanie momentu obrotowego i siły wciskającej pogrąża świder w podłoże gruntowe. Specjalna konstrukcja głowicy przemieszczeniowej powoduje rozepchanie gruntu na boki w trakcie wiercenia- bez transportu urobku. Są wykonywane w sposób bezudarowy zatem znajdują zastosowanie także przy istniejących obiektach.


 

Dogęszczenie gruntu wzdłuż pobocznicy i pod podstawą pala prowadzi do poprawy jego parametrów, zwiększając nośność pala. W innych metodach palowania wykonanie pala nie ma znaczącego wpływu na poprawę parametrów otaczającego pal ośrodka gruntowego. Dlatego zastosowanie pali przemieszczeniowych ma znaczenie szczególne w gruntach słabych, takich jak gliny, iły i pyły w stanie plastycznym i miękkoplastycznym a także piaski drobne i pylaste w stanie luźnym.

 

Świder do wykonywania pali przemieszczeniowych składa się z trzech części. Dolna część to uzwojenie, które tak jak w przypadku pali CFA ułatwia penetrację gruntu. Środkowa część to specjalna głowica rozpychająca grunt w trakcie wiercenia oraz wyciągania świdra. Część górna to stalowa tuba stanowiąca rdzeń świdra.


Mieszankę betonową pompuje się po uzyskaniu odpowiedniej głębokości pod ciśnieniem przy jednoczesnym ponoszeniu świdra i obrotach w prawą stronę. Konstrukcja głowicy powoduje ponowne rozepchnięcie odprężonego lub obsypanego gruntu tworząc formę dla pala przemieszczeniowego.


Pal wykonywany jest równolegle z podciąganiem wiertła do góry, niemal natychmiast po przemieszczeniu gruntu poza obręb otworu. Nie dochodzi do mieszania się gruntu z podawaną mieszanką betonową.


Po zakończeniu procesu betonowania do świeżej mieszanki wprowadza się zbrojenie. Dzięki zastosowaniu rdzenia świdra o dużej średnicy wewnętrznej możliwe jest również wprowadzenie kosza zbrojeniowego przed podaniem betonu co ułatwia wykonywanie pali przemieszczeniowych o znacznej długości.


 

ZALETY


Do zalet tej  technologii niewątpliwie należy brak urobku podczas wiercenia, mniejsze zużycie betonu, dogęszczenie gruntu wokół pobocznicy, większa nośność przy zmniejszonej w stosunku do pali CFA średnicy.

 

Wykonujemy pale przemieszczeniowe:

- średnice: ø400- ø600mm

- długości:  do 30 m