A A A

PALE W RURACH

 

Pale wielkośrednicowe w osłonie rurowej można stosować w każdych warunkach gruntowych. Przenoszą one bardzo duże obciążenia pionowe i poziome. W odróżnieniu od innych technologii palowych, wielkośrednicowe pale pracują głównie podstawą- tzn. przenoszą obciążenia głównie przez podstawę choć duża powierzchnia pobocznicy dodatkowo poprawia ich nośność.

 

TECHNOLOGIA

 

Pale wykonuje się przez wiercenie. Rura obsadowa jest wciskana w grunt z jednoczesnym wydobywaniem gruntu z jej wnętrza. Następnie zostaje wprowadzane zbrojenie do wnętrza rury ew. wypełnionej woda. Rura zapewnia szczelność oraz stateczność otworu podczas wiercenia oraz pozwala na precyzyjne osadzenie zbrojenia w palu zachowując konieczną otulinę zbrojenia w betonie.


 

Betonowanie odbywa się metodą kontraktor- za pomocą rur wlewowych z wodoszczelnymi połączeniami. Proces przebiega od stopy pala przy sukcesywnym podnoszeniu rury, dzięki czemu mieszanka betonowa nie ulega rozsegregowaniu. Podczas betonowania dolny koniec rury jest stale zanurzony w betonie.

 

Wykorzystanie rury obsadowej umożliwia montaż systemu iniekcji, który pozwala na podwyższenie nośności podstawy.

 

ZALETY

 

Przewagą pali wierconych w rurach nad innymi technologiami palowymi jest pełna kontrola postępu wiercenia a także stała weryfikacja warunków gruntowych. Wykonanie pala odbywa się poprzez wiercenie, bez wibracji, zatem technologię tą można stosować przy istniejących obiektach.

 

 

Wykonujemy pale w rurach:

- średnice: ø800- ø2000mm

- długości: do 30 m