A A A

PRÓBNE OBCIĄŻENIA PALI

 

Wykonujemy projekty i realizujemy próbne obciążenia pali przy użyciu własnych konstrukcji   i oprzyrządowania pomiarowego.

Próby wykonujemy metodą belki odwróconej lub metodą balastową. Sporadycznie poddajemy pale próbnym obciążeniom metodą dynamiczną.